Menu

Powiedz nam jakiej pracy szukasz?
Globelus pomoże Ci ją znaleźć

Zasady BHP, które musisz znać

Data dodania: 14:57 10/02/2022

Pracownik, który rozpoczyna nową pracę jest zobowiązany do zapoznania się z panującymi zasadami BHP. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w skrócie BHP mówią nam między innymi o tym, jak powinno być urządzone stanowisko pracy czy też, jak powinien postępować pracownik podczas wykonywania określonych czynności. Regulacje zawarte w zasadach BHP pozwalają na minimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadków w trackie pracy oraz chorób zawodowych u pracownika. W tym artykule przedstawimy zasady BHP, które musisz znać, podejmując pracę.

Najważniejsze przepisy BHP

Ogólne przepisy BHP znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku. Zanim przejdziemy do wykonywania obowiązków służbowych musimy zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi w zakładzie pracy. Najważniejsze przepisy BHP dotyczą 10 obszarów, które teraz pokrótce przedstawimy.

1.BHP w zakładzie

W art. 211 Kodeksu Pracy znajdziemy informację o tym, że każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z panującymi zasadami BHP. Dlatego też pierwszą czynnością, jaką powinniśmy wykonać przed przystąpieniem do obowiązków jest zapoznanie się z instrukcją BHP. Instrukcja musi być umieszczona w łatwo dostępnym dla pracownika miejscu.

2.Stanowisko pracy

Za przygotowanie stanowiska pracy dla pracownika odpowiada pracodawca. Ma on obowiązek zapewnić czyste i bezpieczne pomieszczenie, które nie zagraża zdrowiu oraz życiu osobie wykonującej obowiązki służbowe. Ponadto, stanowisko pracy musi być przystosowane do wymagań psychofizycznych zatrudnionego pracownika.

3.Zagrożenia

Przed podjęciem pracy na określonym stanowisku pracodawca ma obowiązek udzielić informacji pracownikowi, jakie mogą być zagrożenia związane w jego pracą. Oprócz tego zatrudniający musi poinformować pracownika o procedurach na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia w trakcie wykonywania obowiązków.

4.Odzież ochronna

Na stanowisku pracy, gdzie obowiązuje założenie odzieży ochronnej, pracodawca ma obowiązek zapewnić ją pracownikowi. Do odzieży ochronnej zaliczamy między innymi: fartuch, rękawice, kask, okulary, czy też specjalne obuwie. Pracownik zaś jest zobowiązany do jej noszenia podczas pracy.

5.Stosowanie się do poleceń przełożonych

Każdy pracownik wykonujący swoje obowiązki służbowe powinien wykonywać je w sposób niezagrażający zdrowiu oraz życiu swojemu, a także innych osób. Szczególnie ważne jest stosowanie się do poleceń przełożonych respektujących przestrzeganie zasad BHP.

6.Uczestnictwo w szkoleniach BHP

Uczestnictwo w szkoleniach BHP jest obowiązkiem każdego pracownika. Udział w takich szkoleniach to doskonała okazja do zaznajomienia się z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP. Jak wiadomo, znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy są szczególnie ważne w momencie zagrożenia i mogą uratować zdrowie, a nawet życie pracownika.

7.Badania lekarskie

Przed przystąpieniem do pracy, zatrudniający skieruje nowego pracownika na badania do lekarza medycyny pracy. Dzięki czemu pracodawca ma pewność, że stan zdrowia zatrudnionego pozwala mu na wykonywanie czynności obowiązujących na danym stanowisku. 

8.Porządek w miejscu pracy

Utrzymanie porządku w miejscu pracy to istotna kwestia wpływająca na bezpieczeństwo wykonywanych obowiązków. Rozlanie śliskich bądź łatwopalnych substancji zwiększa ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Również obecność niepożądanych przedmiotów wokół stanowiska pracy może mieć wpływ na wystąpienie wypadku.

9.Znaki w zakładzie pracy

Za umieszczenie wszelkiego rodzaju znaków w zakładzie pracy odpowiada pracodawca. Pracownicy natomiast są zobowiązani do stosowania się do nich nie tylko w miejscu swojego stanowiska, ale w całym zakładzie pracy.

10.Droga do pracy i z pracy

Do zasad BHP powinniśmy się stosować nie tylko w zakładzie pracy, ale również podczas drogi do pracy i z pracy. Mowa tu między innymi o zasadach ruchu drogowego. Przestrzeganie tych zasad ma ogromne znaczenie w niwelowaniu ryzyka związanego z wypadkami zagrażającymi zdrowiu i życiu pracownika.

Znając najważniejsze zasady BHP łatwiej będzie nam odnaleźć się w przygotowaniu do wykonywania powierzonych obowiązków. Co więcej, stosując się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w dużym stopniu zmniejszamy ryzyko ulegnięcia wypadkowi zagrażającemu naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Stosowanie się do zasad BHP wpływa również na bezpieczeństwo innych osób pracujących w zakładzie.

Nie wszystko co napisaliśmy w artykule jest dla Ciebie jasne? Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@globelus.pl

Dołącz do GLOBELUS.PL na facebook.com

Narzędzia dla Ciebie Bezpłatny dostęp do przydatnych narzędzi

Katalog pracodawców

Dowiedz się więcej o naszych pracodawcach

Baza kandydatów

Sprawdź kto aktualnie szuka pracy

Artykuły

Bądź na bieżąco!