Menu

Powiedz nam jakiej pracy szukasz?
Globelus pomoże Ci ją znaleźć

Dania - prawo pracy

Data dodania: 14:00 21/02/2023

W Danii warunki pracy są ogólnie uważane za dobre i pracownicy są chronieni przez wiele ustaw i regulacji dotyczących zatrudnienia. Minimalna płaca w Danii wynosi około 18,5 EUR na godzinę w 2023 roku. Jest ona jedną z najwyższych na świecie i zapewnia pracownikom wynagrodzenie wystarczające do pokrycia podstawowych potrzeb. W Danii w większości firm stosuje się elastyczne godziny pracy pozwalając pracownikom na pracę w godzinach porannych lub wieczornych, a niektóre umożliwiają pracę zdalną.

W Danii pracownicy mają prawo do korzystania z licznych świadczeń, takich jak płatne urlopy, zasiłek chorobowy i zasiłek rodzicielski. Firmy w Danii często oferują swoim pracownikom dobrowolne ubezpieczenia na życie oraz prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Dania to kraj, w którym promuje się równość płci i stara się zminimalizować różnice płacowe między kobietami a mężczyznami. Wiele firm ma plany równościowe i polityki, które zapewniają równouprawnienie płci w miejscu pracy. W Danii kładzie się duży nacisk na kulturę organizacyjną, co oznacza, że firmy dbają o dobre relacje między pracownikami, przestrzegają etyki zawodowej i stawiają na partycypację pracowników.

Zarobki w Danii

Zarobki w Danii są stosunkowo wysokie i należą do najwyższych w Europie. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Danii wynosi około 45 000 DKK (około 6 000 euro) w 2021 roku. Różnice w zarobkach między sektorami są znaczne, ale w ogólności praca w Danii jest opłacalna.

Przykładowe średnie zarobki brutto w wybranych zawodach w Danii w 2021 roku:
•    Lekarz - około 77 000 DKK/miesiąc
•    Inżynier - około 53 000 DKK/miesiąc
•    Nauczyciel - około 37 000 DKK/miesiąc
•    Pracownik budowlany - około 31 000 DKK/miesiąc
•    Kelner - około 23 000 DKK/miesiąc

Warto jednak pamiętać, że koszty życia w Danii są stosunkowo wysokie, co może wpłynąć na rzeczywistą siłę nabywczą wynagrodzenia. Dodatkowo, w Danii obowiązują wysokie podatki, które w przypadku osób o wysokich zarobkach mogą sięgać nawet 55%.

Urlop w Danii

W Danii przysługuje pracownikom prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 5 tygodni rocznie. Osoby zatrudnione na niepełny etat mają prawo do urlopu proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin – za każdy przepracowany miesiąc należy się 2,08 dnia urlopowego. Podczas urlopu pracownik otrzymuje wynagrodzenie odpowiadające jego normalnemu wynagrodzeniu. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy jest wypłacane z góry, przed rozpoczęciem urlopu.

Co miesiąc pracodawca pobiera z pensji pracownika składkę urlopową w wysokości 12,5% wynagrodzenia. Środki te są następnie wpłacane na konto wakacyjne, czyli tzw. Feriekonto. Przed planowanym urlopem pracownik otrzymuje wypłatę z tego funduszu, którą otrzymuje co najmniej  miesiąc przed rozpoczęciem urlopu. Dzięki temu systemowi Duńczycy nie mają problemów z odkładaniem pieniędzy na wakacje, a przepisy prawa pracy zapewniają, że mają wystarczającą kwotę na wymarzone wyjazdy. Informacje o kwocie zgromadzonej na koncie wakacyjnym są widoczne na co miesięcznym dokumencie wypłaty. Jednak należy pamiętać, że pracodawca odprowadza podatek od tej kwoty.

Pracownicy muszą zgłosić swoje plany urlopowe z odpowiednim wyprzedzeniem, zwykle na kilka miesięcy przed planowanym urlopem. Pracodawcy są zobowiązani do udzielania pracownikom urlopu w okresach, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Poza urlopem wypoczynkowym, pracownicy w Danii mają również prawo do różnych innych rodzajów urlopów, takich jak urlop macierzyński/poświęcony na opiekę nad dzieckiem, urlop ojcowski, urlop na badania lekarskie, urlop związanym z zatrzymaniem prawa jazdy i inne.

Niewykorzystany urlop w Danii

Zgodnie z duńskim prawem pracy, pracownik jest zobowiązany do wykorzystania swojego urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego, w którym został przyznany. Istnieją jednak sytuacje, w których pracownik nie jest w stanie wykorzystać swojego urlopu, np. w przypadku choroby lub urlopu macierzyńskiego. W takich przypadkach pracownik ma prawo do przeniesienia niewykorzystanych dni urlopowych na następny rok kalendarzowy.

Jeśli pracownik nadal nie jest w stanie wykorzystać swojego urlopu, przysługuje mu odszkodowanie finansowe za niewykorzystane dni wolne. Odszkodowanie to wynosi 1/12 wynagrodzenia pracownika za rok poprzedni, za każdy dzień urlopu, który nie został wykorzystany. Odszkodowanie to jest zwykle wypłacane wraz z ostatnią wypłatą pracowniczą po zakończeniu zatrudnienia.

Zwolnienie chorobowe w Danii

Jeśli pracownik z powodu choroby potrzebuje zwolnienia, jest zobowiązany poinformować o tym swojego menedżera pierwszego dnia choroby, aby ten mógł poinformować dział płac w firmie i uzyskać zaświadczenie od lekarza. W Danii firma jest zobowiązana do wypłacenia pracownikowi zasiłku chorobowego. Jeśli choroba trwa dłużej niż 21 dni, zasiłek pokrywa gmina.
W sytuacji gdy zwolnienie jest dłuższe niż 21 dni, konieczne jest złożenie odpowiednich formularzy (DP 200 A dla pracowników zatrudnionych na pełen etat, DP 200 B dla bezrobotnych i DP 2000 C dla prowadzących własną działalność) w gminie. Formularze można uzyskać na stronie internetowej danej gminy lub na www.virk.dk.

Kwota świadczenia za zwolnienie chorobowe obliczana jest na podstawie stawki godzinowej pracownika (90% tej stawki) i może wynosić maksymalnie około 418 euro tygodniowo. Warto jednak pamiętać, że zasiłek nie może być wypłacany dłużej niż przez rok. Pracownik nie ma obowiązku ujawniania natury swojej choroby, chyba że firma poprosi o przedstawienie zaświadczenia od lekarza, które potwierdzi, czy pracownik jest zdolny do powrotu do pracy.

Jeśli choroba trwa dłużej niż 4 tygodnie, pracodawca ma prawo do przeprowadzenia rozmowy z pracownikiem (osobiście lub telefonicznie), w celu omówienia planu i zasad powrotu do pracy. Niektóre firmy pozwalają również na jednodniowe zwolnienie spowodowane chorobą dziecka. Zwolnienie to nie jest obowiązkiem firmy, dlatego też warto sprawdzić, czy firma, w której pracujemy, umożliwia takie zwolnienie.

Zezwolenie na pobyt i prace w Danii

W celu podjęcia zatrudnienia w Danii, wymagana jest karta podatkowa, którą można uzyskać w SKAT - duńskim urzędzie skarbowym lub w ICS (International Citizen Service) lub SIRI (Danish Agency for International Recruitment and Integration). ICS pomaga również w uzyskaniu karty podatkowej, karty zdrowia i numeru CPR. W przypadku planowanego pobytu w Danii dłuższego niż 3 miesiące, konieczna jest rejestracja pobytu. Wniosek można złożyć w oddziałach ICS lub bezpośrednio w oddziałach SIRI.

Nie wszystko co napisaliśmy w artykule jest dla Ciebie jasne? Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@globelus.pl
Dołącz do GLOBELUS.PL na facebook.com

Narzędzia dla Ciebie Bezpłatny dostęp do przydatnych narzędzi

Katalog pracodawców

Dowiedz się więcej o naszych pracodawcach

Baza kandydatów

Sprawdź kto aktualnie szuka pracy

Artykuły

Bądź na bieżąco!