Menu

Powiedz nam jakiej pracy szukasz?
Globelus pomoże Ci ją znaleźć

Czas rozliczeń podatkowych 2020

Data dodania: 21:56 01/02/2020

Zwrot podatku przysługuje każdej osobie, która podjęła legalną pracę za granicą, a której pracodawca potrącał zaliczkę z wynagrodzenia na podatek dochodowy.

Rozliczenie podatku z zagranicy oraz wysokość tych potrąceń zależy od poziomu dochodów oraz zasad rozliczenia.

 

Norwegia

Każdy podatnik w Norwegii jest automatycznie rozliczany przez urząd skarbowy. To automatyczne rozliczenie (Skattemelding) elektronicznie udostępniane jest  podatnikom w terminie od 18 - 31 marca 2020 na stronie www. altinn.no. Rozsyłanie form papierowych rozpoczyna sie 31 marca.

Jednak we wspomnianym wyżej rozliczeniu nie zostaną uwzględnione ulgi. Chcąc uzyskać wyższy zwrot należy złożyć zeznanie podatkowe. Ponadto podatnik, który nie złoży zeznania może stracić prawo do odwołania się od wyniku automatycznego rozliczenia.

Rozliczenie z norweskim urzędem skarbowym musi nastąpić do 30 kwietnia. W przypadku rozliczenia elektronicznego możemy to zrobić nawet do końca maja.

Co można odliczyć od podatku:

 • koszty poniesione za podróże między Polską a Norwegią
 • koszty poniesione za zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie pobytu w Norwegii
 • koszty dojazdów do pracy
 • odsetki od kredytu hipotecznego
 • koszty poniesione za zajęcia pozalekcyjne dzieci lub przedszkole

W rozliczeniach za 2019 rok nie ma już 2 klasy podatkowej z tytułu niskiego/zerowego dochodu współmałżonka oraz rozliczenia z 10 % ulgą.

Zwrot podatku wypłacany jest na zarejestrowane w systemie altinn konto bankowe lub czekiem.

Zobacz oferty pracy w Norwegii

 

Dania

Podobnie jak w Norwegii, w Danii również każdy podatnik dostaje Arsopgorelse czyli wstępna deklaracja podatkowa urzędu duńskiego (propozycja rozliczenia). Każdy podatnik uprawniony do ulg, ma prawo skorygować swoją decyzję Arsøpgorelse wprowadzając odpowiednie ulgi.

Czas na rozliczenie do 1 maja.

Od podatku można odliczyć :

 • ulgę personalną (nawet do 42.900 DKK)
 • ulgę za prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego (max. 50.000 DKK)
 • koszty dojazdu do pracy (nawet 2,10 DKK/1km)
 • koszty zakwaterowania oraz koszty wyżywienia w Danii
 • składki wpłacane na duńskie systemy emerytalne i na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (A-kasse)
 • ulga dla niepełnosprawnych
 • alimenty na dzieci i ex-małżonka
 • odsetki od kredytów konsumenckich i mieszkaniowych

Na decyzję czeka się zazwyczaj kilka miesięcy od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Po wydaniu decyzji zostaną wypłacone pieniądze.

DUŃSKI URZĄD SKARBOWY NIE WYSYŁA CZEKÓW. PIENIĄDZE BĘDĄ CZEKAŁY NA KONCIE URZĘDU DOPÓKI KONTO PODATNIKA NIE ZOSTANIE ZAREJESTROWANE W SYSTEMIE NEM KONTO

Zobacz oferty pracy w Danii

 

Holandia

Obowiązek rozliczenia się z urzędem holenderskim powstaje w momencie, gdy kwota przewidywanego zwrotu jest wyższa niż 14 EUR lub gdy przewidywana dopłata do urzędu wynosi więcej niż 45 EUR. Podatnik może otrzymać również wezwanie do rozliczenia (wezwanie może być w formie pisma urzędowego lub formularza rozliczeniowego z dokładną datą odesłania). W takiej sytuacji złożenie deklaracji jest obligatoryjne, a niedopełnienie obowiązku rozliczenia w terminie może skutkować nałożeniem kary w wysokości od 369 EUR do 5278 EUR.

Przy rozliczaniu holenderskiego podatku za dany rok podatkowy należy trzymać się ustalonych terminów składania deklaracji. Różnią się one w zależności od tego, czy jesteś zameldowany w Holandii czy nie.

Osoby zameldowane w Holandii – ostateczny termin złożenia deklaracji to 1 maja.

Osoby niezameldowane w Holandii – ostateczny termin złożenia deklaracji to 1 lipca.

Najpopularniejszymi ulgami związanymi ze zwrotem podatku z Holandii są rozłąkowe oraz ulga na dziecko.

Zobacz oferty pracy w Holandii

 

Szwecja

Szwedzki Urząd Skarbowy wysyła deklaracje podatkowe pomiędzy 19 marca a 15 kwietnia 2019.

Deklarację podatkową należy złożyć w urzędzie do 2 maja - za rok ubiegły.

Jedną z najpopularniejszych ulg związanych ze zwrotem podatku ze Szwecji jest odliczenie z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Odpis przysługuje, podatnikowi, który pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem na terenie Szwecji. Dodatkowo można z tego tytułu odliczyć rzeczywiste koszty podróży pomiędzy Polska a Szwecja.

 • wyżywienie można odliczyć przez pierwszy miesiąc pracy
 • zakwaterowanie – opłaty udokumentowane lub potwierdzone na paskach wypłat przez pracodawcę
 • podróże pomiędzy Polska a Szwecją – koszty udokumentowane np. faktury za przejazdy
 • dojazd do pracy i z powrotem – podatnik ma prawo do ulgi podatkowej z tytułu kosztów dojazdu z miejsca zakwaterowania do miejsca pracy na terenie Szwecji. Ulga ta przysługuje w momencie, kiedy nie możemy skorzystać z transportu publicznego
 • odliczenie kosztów płaconych na ubezpieczenia w innym kraju niż Szwecja. Należy przedstawić dokument potwierdzający wysokość składek na ubezpieczenie (formularz A1).
 • koszty kształcenia - odpis kosztów z tytułu kształcenia jest możliwy pod warunkiem, że kształcenie jest niezbędne do zachowania obecnej pracy. Odpis nie przysługuje, jeżeli kształcenie jest prowadzone w celu poszukiwania nowej pracy

Zwrot podatku wypłacany jest na zarejestrowane konto bankowe lub czekiem.

Zobacz oferty pracy w Belgii

 

Belgia

Procedura rozliczeniowa związana ze zwrotem podatku z Belgii rozpoczyna się na kilka dni przed końcem września i trwa do października. W tym okresie każdy podatnik otrzyma formularz rozliczeniowy. Poprawnie wypełniony druk składasz następnie w belgijskim urzędzie skarbowym. W zależności od decyzji urzędu termin otrzymania kwoty zwrotu może wynieść od 2 do 6 miesięcy.

Starając się o rozliczenie z Belgii, możesz otrzymać następujące ulgi.

 • ulga na żonę niepracującą lub mało zarabiającą
 • ulga dzieci/dziecko niepełnoletnie
 • ulga na żonę niepełnosprawną
 • ulga na dzieci/dziecko niepełnosprawne

Pamiętaj jednak, że prawo do zwrotu nadpłaty podatkowej i ulg podatkowych uzyskach tylko wtedy, gdy dochody z Belgii stanowią minimum 75 % Twojego łącznego dochodu  ( tzw. worldwide income) wykazanego na druku EU EWR.

W zależności od decyzji urzędu, termin otrzymania kwoty zwrotu może wynieść od 2 do 6 miesięcy. Zwrot podatku otrzymasz na swoje konto bankowe.

 

Nie wszystko co napisaliśmy w artykule jest dla Ciebie jasne? Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@globelus.pl

Dołącz do GLOBELUS.PL na facebook.com

Narzędzia dla Ciebie Bezpłatny dostęp do przydatnych narzędzi

Katalog pracodawców

Dowiedz się więcej o naszych pracodawcach

Baza kandydatów

Sprawdź kto aktualnie szuka pracy

Artykuły

Bądź na bieżąco!