Menu

Powiedz nam jakiej pracy szukasz?
Globelus pomoże Ci ją znaleźć

Zasiłek rodzinny w Niemczech – Kindergeld. Wszystko co musisz wiedzieć.

Data dodania: 12:55 24/06/2022

Zasiłek rodzinny w Niemczech zwany Kindergeld to świadczenie, które przysługuje wszystkim rodzinom posiadającym dzieci oraz pracującym w Niemczech. Jest ono wypłacane bez względu na osiągane dochody. Ile wynosi Kindergeld? Komu przysługuje zasiłek rodzinny? Jakie dokumenty musimy przygotować, aby złożyć wniosek? Jaki jest czas oczekiwania na przyznanie świadczenia. Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Ile wynosi świadczenie Kindergeld w Niemczech w 2022 roku?

Świadczenie Kindergeld w Niemczech w 2022 roku posiada następujące stawki:

 • Pierwsze i drugie dziecko – 219 euro.
 • Trzecie dziecko – 225 euro.
 • Czwarte i kolejne dziecko – 250 euro.

Przykładowo posiadając czwórkę dzieci otrzymamy niemiecki zasiłek rodzinny w wysokości 913 euro. 

Zasiłek rodzinny w Niemczech – komu przysługuje?

Do otrzymania zasiłku rodzinnego w Niemczech uprawione są:

 • Wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia.
 • Dzieci kontynuujące naukę do 25. roku życia.
 • Dzieci do 21. roku życia, które są bezrobotne bądź pracują, jednak ich dochody nie przekraczają 8 tysięcy euro rocznie.

Zasiłek rodzinny w Niemczech przysługuje nie tylko dzieciom biologicznym, ale także tym, które zostały adoptowane lub przysposobione. Kindergeld otrzymują również dzieci, które są na stałe włączone do gospodarstwa domowego, na przykład dzieci małżonka lub formalnego partnera z innego związku. Ponadto, Kindergeld otrzymają również dziadkowie na swoje wnuki, w przypadku gdy formalnie sprawują nam nimi opiekę.

Kinderzuschlag w 2022 roku – dodatek do zasiłku rodzinnego

Kinderzuschlag to dodatek do zasiłku rodzinnego Kindergeld przysługujący rodzinom o niskich dochodach. Jego wysokość uzależniona jest od dochodów osiąganych przez rodzinę. Kwota dodatku od 2022 roku maksymalnie może wynosić 209 euro na każde dziecko. Kinderzuschlag jest wypłacany co miesiąc wraz z zasiłkiem rodzinnym Kindergeld. Aby uzyskać dodatek

Kinderzuschlag należy spełnić następujące warunki:

 • Dochody rodziców wynoszą minimum 900 euro brutto miesięcznie. Osoby samotnie wychowujące dzieci muszą otrzymywać dochód minimum 600 euro.
 • Dzieci nie ukończyły 25. roku życia oraz mieszkają na terenie Niemiec.
 • Rodzina musi pobierać zasiłek rodzinny, gdyż Kindergeld i Kinderzuschlag są przyznawane łącznie.

Kindergeld – składanie wniosku

Wniosek o przyznanie Kindergeld może zostać złożony osobiście, drogą pocztową, online bądź przez pełnomocnika. Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny musi upłynąć 6 miesięcy od podjęcia legalnego zatrudnienia w Niemczech. W zależności od miejsca zamieszkania wymagane dokumenty składamy we właściwej dla danego obszaru Kasie Świadczeń Rodzinnych – Familienkasse. Dodatkowo, warto mieć na uwadze, że Kindergeld może zostać wypłacony do pół roku wstecz. Formularz do złożenia możemy pobrać ze stron www.familienkasse.de bądź www.bzst.de, a także osobiście w Kasie Świadczeń Rodzinnych. W przypadku wysyłania wniosku online należy wejść na stronę https://formular.arbeitsagentur.de i bezpośrednio przesłać go do Familienkasse w zaszyfrowanej formie.

Jakich dokumentów potrzebuje do złożenia wniosku o zasiłek rodzinnych w Niemczech?

Wymaganymi dokumentami do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny w Niemczech są:

 • Akt małżeństwa oraz akt urodzenia dziecka (najlepiej, aby dokumenty były w wersji międzynarodowej). Jeśli dzieci nie są z małżeństwa, wystarczy akt urodzenia dziecka przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki.
 • Zaświadczenie o zameldowaniu całej rodziny w Polsce z Urzędu Miasta lub Gminy (pod jednym adresem).
 • Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung). Jeśli nie posiadamy tego zaświadczenia należy przedstawić ostatni niemiecki adres.
 • W kwestii rozwodników lub małżeństwa w separacji wymagane jest orzeczenie sądowe przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki.
 • Kopie dowodu osobistego lub paszportu osoby składającej wniosek i opiekuna dziecka.
 • Decyzje o nieprzyznaniu lub przyznaniu zasiłku w innym kraju należącym do Unii Europejskiej (pobraną z urzędu wojewódzkiego).
 • Ostatnie niemieckie decyzje podatkowe.
 • Jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza w Niemczech należy przedłożyć kopię wpisu do Gewerberegister.
 • Zaświadczenie Lohnsteuerbescheinigung o zarobkach za każdy przepracowany okres do 4 lat wstecz.
 • W przypadku wnioskowania o zasiłek rodzinny dla pełnoletniego dziecka musimy dostarczyć zaświadczeniu o kontynuowaniu przez nie nauki.
 • W sytuacji, gdy opiekę nad dzieckiem sprawowana jest przez inną osobę niż rodzic, potrzebne jest zaświadczenie, w którym rodzice oświadczają powierzenie opieki nad dziećmi tej osobie. Pismo należy przetłumaczyć na język niemiecki.

Jaki jest czas oczekiwania na przyznanie świadczenia?

Czas oczekiwania na przyznanie świadczenia zależy od wielu czynników. Jednak zazwyczaj możemy oczekiwać decyzji o przyznaniu Kindergeld od 2 do 6 miesięcy od złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Zasiłek rodzinny będzie wypłacany na wskazany we wniosku numer konta bankowego. Ostatnia cyfra Kindergeldnummer określa termin wypłacenia zasiłku na konto wnioskodawcy.

Zasiłek rodzinny w Niemczech a 500 plus w Polsce

Bez względu na to czy za granicą pracuje jeden, czy dwójka rodziców, dzieci są uprawnione do pobierania 500 plus w Polsce. Należy jednak pamiętać, że pobierając 500 plus musimy zgłosić ten fakt do niemieckiego urzędu. Kindergeld oraz 500 plus można pobierać jednocześnie. Jednak niemiecki zasiłek rodzinny zostanie pomniejszony o 500 zł na każde dziecko. Odjęcie od Kindergeld kwoty świadczenia pobieranego w Polsce jest spowodowane tym, że oba te świadczenia są tożsame i przyznawane dzieciom na ich utrzymanie.

Zasiłek rodzinny w Niemczech a Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w Polsce

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w Polsce został wprowadzony wraz z Nowym Polskim Ładem. Jest to świadczenie, które wynosi 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko. Rodzice decydują o sposobie wypłacania świadczenia. Można pobierać 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy tak jak w przypadku 500 plus jest przyznawany niezależnie od osiąganych przez rodzinę dochodów. I tak samo jak z 500 plus, nowe świadczenie przysługuje również dzieciom, których rodzice otrzymują wynagrodzenie od niemieckiego pracodawcy.

 

Nie wszystko co napisaliśmy w artykule jest dla Ciebie jasne? Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@globelus.pl
Dołącz do GLOBELUS.PL na facebook.com

Narzędzia dla Ciebie Bezpłatny dostęp do przydatnych narzędzi

Katalog pracodawców

Dowiedz się więcej o naszych pracodawcach

Baza kandydatów

Sprawdź kto aktualnie szuka pracy

Artykuły

Bądź na bieżąco!