Menu

Powiedz nam jakiej pracy szukasz?
Globelus pomoże Ci ją znaleźć

Ulga abolicyjna w 2021. Jak rozliczyć się z dochodów za granicą?

Data dodania: 11:47 06/12/2021

Polacy w dalszym ciągu wyjeżdżają do pracy za granicę, aby poprawić swój domowy budżet. Wiele osób otrzymało za granicą pracę na dłuższy czas, ale są i tacy, którzy regularnie wyjeżdżają do pracy na sezon. Każdy podatnik uzyskujący przychody za granicą jest zobowiązany do ich wykazania w Polsce. Podatek zagraniczny musi zostać wykazany w należyty sposób, posługując się deklaracją PIT-36 oraz załącznikiem PIT/ZG.

 

 

Kto musi rozliczyć się z zarobków za granicy?

Do rozliczenia z zarobków uzyskanych za granicą są zobowiązane osoby, które:
•    Pracują za granicą dla zagranicznego pracodawcy,
•    Pracodawcy wysyłający pracownika w delegację za granicę i wypłacający mu wynagrodzenie z Polski,
•    Pracodawcy za granicy wynagradzający polskiego pracownika za jego pracę w Polsce.

Jak rozliczyć zagraniczny podatek?

Chcąc rozliczyć zagraniczny podatek stosuje się zasadę proporcjonalnego odliczenia. W tym przypadku, podatek za granicy odlicza się od podatku obowiązującego w Polsce od całości uzyskanych dochodów. Jeśli zagraniczny podatek będzie wyższy, niż w Polsce mamy możliwość odliczenia jedynie jego części. Metoda proporcjonalnego odliczenia jest mniej korzystna w porównaniu do zasady zwolnienia z progresją, która zwalnia podatnika z opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych za granicą. 

Zmiany w uldze abolicyjnej w 2021

Ulga abolicyjna miała za zadanie zmniejszyć różnice powstałe w wyniku rozliczenia podatku metodą proporcjonalnego odliczenia w stosunku do metody wyłączenia z progresją. Ulgę można było stosować w momencie, gdy kwota należnego podatku w innym kraju była niższa, niż w Polsce. Jednak od 1 stycznia 2021 roku nastąpiły zmiany w uldze abolicyjnej. Wraz z rokiem 2021 konieczne jest dopłacanie w Polsce różnicy pomiędzy podatkiem wymaganym w Polsce, a podatkiem zapłaconym za granicą. Z ulgi abolicyjnej wykluczono państwa uchodzące za tzw. raje podatkowe. Metoda odliczenia proporcjonalnego od początku 2021 rok stosuje się w umowach zawartych przez Polskę z m.in. Austrią, Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Irlandią, Norwegią, Portugalią, Słowacją, Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, czy też Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. 

 

Nie wszystko co napisaliśmy w artykule jest dla Ciebie jasne? Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@globelus.pl

Dołącz do GLOBELUS.PL na facebook.com

Narzędzia dla Ciebie Bezpłatny dostęp do przydatnych narzędzi

Katalog pracodawców

Dowiedz się więcej o naszych pracodawcach

Baza kandydatów

Sprawdź kto aktualnie szuka pracy

Artykuły

Bądź na bieżąco!