Menu

Powiedz nam jakiej pracy szukasz?
Globelus pomoże Ci ją znaleźć

Urlop wypoczynkowy

Data dodania: 21:27 12/09/2019


Wakacje już za nami. Jednak warto wiedzieć, w których krajach możemy liczyć na dłuższy odpoczynek oraz dodatek urlopowy.

Na najdłuższy okres urlopowy mogą liczyć mieszkańcy Francji oraz Finlandii. Pracownicy z tych krajów mogą liczyć na aż 30 dni pełnopłatnego urlopu. Nieco mniej, bo 28 otrzymują mieszkańcy Litwy oraz Wielkiej Brytanii. Dzięki temu pracownicy mogą uzyskać nawet 1,5 miesiąca ciągłego urlopu.

Francja

30 dni urlopu w roku

Wymiar urlopu uzależniony jest we Francji od liczby dni przepracowanych w ciągu tzw. roku urlopowego – od 1 czerwca bieżącego roku do 31 maja następnego roku. Za każdy przepracowany miesiąc pracownikowi przysługuje 2,5 dnia urlopu, co w sumie daje 30 dni roboczych urlopu.

W sposób ciągły można wykorzystać 24 dni urlopu, pozostałe 6 dni wolnego należy wziąć w innym terminie. Co najmniej 12 dni urlopu musi przypadać w okresie od 1 maja do 31 października.

Choroba w trakcie urlopu nie wpływa na jego wydłużenie.

Za każdy dzień urlopu pracodawca płaci tzw. urlopowe (indemnité de congés payés). Wynagrodzenie równoważne pensji jaką pracownik by otrzymał gdyby pracował. Wynagrodzenie z tytułu urlopu jest wypłacane w tym samym terminie co pensja i powinno figurować na odcinku płacowym, który powinien również precyzować daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu.

Niemcy

24 dni urlopu w roku

Długość urlopu wypoczynkowego w Niemczech wynosi rocznie 24 dni po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy. Pracodawcy mają prawo zwiększać wymiar dni urlopowych. Na ogół odbywa się to na podstawie stażu pracy lub wieku podwładnych. Urlop wydłużany jest do 30 dni lub więcej. Urlop należy wykorzystać najpóźniej do 31 marca kolejnego roku. Po tym terminie prawo do urlopu przepada.

Na terenie Niemiec istnieje Urlaubsgeld, czyli dodatkowe świadczenie urlopowe dla pracowników. Nie jest ono jednak wypłacane każdemu – pracodawcy wypłacają je obowiązkowo tylko w branżach, w których prawa pracownicze i wysokość wynagrodzenia określają umowy zakładowe ustalone wraz ze związkami zawodowymi. Wypłata dodatku dla wszystkich innych zatrudnionych w Niemczech zależy od zapisu w umowie o pracę.

Nie ma określonego odgórnie terminu wypłaty dodatku urlopowego, jednak powszechnie przyjęło się, że wypłacany jest w maju lub w czerwcu.


Wielka Brytania                  

24 dni urlopu w roku

Pracownik w UK prawo do urlopu nabywa już z dniem rozpoczęcia pracy. Jeśli jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu wynosi 5 tygodni, czyli 28 dni dla osoby pracującej 5 dni w tygodniu. 

Dość interesujący jest termin wnioskowania o urlop. Jeśli strony wcześniej go nie ustaliły, powinien on dwukrotnie przekraczać długość urlopu, o który wnioskuje podwładny. Co oznacza, że jeśli pracownik wnioskuje o tydzień urlopu, powinien powiadomić o tym pracodawcę 2 tygodnie wcześniej.

Pracownicy mają prawo do otrzymywania tygodniowego wynagrodzenia, za każdy tydzień urlopu. Tygodniowa płaca za urlop jest obliczana w zależności od ilości przepracowywanych godzin oraz stawki godzinowej. Zasada ta dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych w UK

Belgia

24 dni urlopu w roku

Wymiar urlopu w Belgii uzależniony jest od przepracowanych dni w okresie poprzedniego roku kalendarzowego. Po przepracowaniu 6 miesięcy przysługuje 12 dni urlopu. Każdy miesiąc pracy zwiększa wymiar urlopu o 2 dni, aż do 24 dniu urlopu za rok pracy.

Prawo do 2-tygodniowego urlopu przysługuje pomiędzy 1 maja a 31 października, a pierwszeństwo mają pracownicy posiadający dzieci w wieku szkolnym. Urlop musi być wykorzystany przed upływem roku kalendarzowego.

Wynagrodzenie urlopowe dla pracowników fizycznych wypłaca odpowiednia kasa urlopowa. Niektóre sektory mają własne kasy. Składki do kasy urlopowej wpływają ze składek na ubezpieczenie społeczne, które pracodawca co miesiąc odprowadza za swojego pracownika. Wypłata wynagrodzenia urlopowego następuje najwcześniej 3 maja, ale większość pracowników otrzymuje ją w czerwcu. Kwota wynagrodzenia urlopowego wynosi 15,38% płacy brutto pracownika za rok poprzedni.


Szwecja

25 dni urlopu w roku

Prawo szwedzkie swoim pracownikom gwarantuje co najmniej 25 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Na możliwość wykorzystania pełnego urlopu nie muszą czekać roku, mają do niego prawo od razu. Urlop, szwedzki pracownik jest uprawniony wykorzystać w okresie pomiędzy czerwcem a sierpniem, chyba że układ zbiorowy stanowi inaczej.

Wynagrodzenie za urlop (semesterlön) jest to wypłata, którą pracownik otrzymuje w czasie urlopu. Jego wysokość wynosi 12% otrzymanych w ciągu roku zarobkowego dochodów i związana jest z prawem do 25 dni urlopu. Czasami pracodawca wypłaca zwyczajną pensję w czasie trwania urlopu. Wówczas wyrównanie do kwoty pełnego wynagrodzenie za urlop (semestertillägg) może wypłacić później, ale maksymalnie do końca roku urlopowego. Ten, kto kończy pracę ma również prawo do wypłaty całej należności za urlop

Holandia

20 dni urlopu w roku

Wymiar płatnego urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy oraz wieku konkretnego pracownika.

Zwyczajowo przyznaje się płatne urlopy w granicach od 20 do 30 dni w ciągu roku. Podstawową zasadą jest zasada 4 razy ilość dni pracujących w tygodniu, czyli 4x5=20 dni urlopu. Jeżeli u danego pracodawcy pracujesz krócej niż rok, otrzymujesz odpowiednio mniejszą ilość dni urlopowych (jedną czwartą urlopu po trzech miesiącach pracy i analogicznie). Jeżeli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin, również otrzymasz prawo do odpowiednio niższego urlopu (połowę za pól etatu i analogicznie).

Każda osoba pracująca na terenie Holandii może liczyć na dodatek urlopowy oraz wakacyjny, czyli vakantiegeld. Wakacyjny jest wypłacalny zwykle w okresie maja lub czerwca, chociaż zależy to od pośredników i agencji pracy, przez które zostało się zatrudnionym do danej firmy. Możesz również samodzielnie sprawdzić ile dodatku należy ci się w przypadku niewykorzystanych 24 dni wakacji. Dodatek to wysokość 8 procent rocznych zarobków, liczonych w kwocie brutto.

Norwegia

25 dni urlopu w roku

Pracownik w Norwegii ma prawo do 25 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Osoby powyżej 60 roku życia mają jeszcze dodatkowe 6 dni.

Urlop musi być wcześniej zaplanowany, a decydujący głos w tej sprawie ma niestety pracodawca. A zatem pracownik idzie na urlop w zasadzie wtedy, kiedy odpowiada to pracodawcy. Jednakże w okresie od od 1 czerwca do 30 września, pracownik ma prawo do 3 tygodni nieprzerwanego urlopu. W Norwegii nie ma instytucji zaległego urlopu, pracownik musi wykorzystać urlop w roku w którym nabył do niego prawo, jedynie w wyniku pisemnej umowy między pracownikiem i pracodawcą może dojść do przeniesienia urlopu na następny rok, jednak może to być nie więcej jak 12 dni roboczych.

Świadczenie urlopowe, czyli feriepenger, wypłacane jest zazwyczaj w czerwcu. Pracodawca bierze pod uwagę wcześniejszy rok kalendarzowy i wylicza dodatek na podstawie ustalonego procentu podstawy wynagrodzenia, czyli całkowitego dochodu pracownika z zeszłego roku.

Pracownicy w wieku do 60. roku życia muszą otrzymać feriepenger w wysokości minimum 10,2 procent podstawy.

 

Nie wszystko co napisaliśmy w artykule jest dla Ciebie jasne? Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@globelus.pl

Dołącz do GLOBELUS.PL na facebook.com

Narzędzia dla Ciebie Bezpłatny dostęp do przydatnych narzędzi

Katalog pracodawców

Dowiedz się więcej o naszych pracodawcach

Baza kandydatów

Sprawdź kto aktualnie szuka pracy

Artykuły

Bądź na bieżąco!