Menu

Powiedz nam jakiej pracy szukasz?
Globelus pomoże Ci ją znaleźć

Polskie 500+ czy zagraniczne zasiłki.

Data dodania: 21:57 27/02/2020

Od 1 lipca 2019,  po zmianie przepisów w Polsce 500+ przyznawane jest także na pierwsze dziecko.

Mimo iż od tej daty minęło już sporo czasu nadal dostajemy zapytania od rodziców w tej kwestii.

Wiele rodzin bezprawnie (co wynikało z niewiedzy) pobierało pieniądze na dzieci za granicą i teraz zmuszone jest oddawać ogromne kwoty.

 

Jak ustalić, który kraj ma pierwszeństwo do wypłacania środków?

Zgodnie z prawem pierwszeństwo w wypłacie zasiłku ma ten kraj, w którym rodzice dziecka podejmują zatrudnienie. W praktyce oznacza to, że jeśli tylko jeden lub obydwoje rodziców pracują w tym samym kraju, wtedy ten kraj będzie wypłacał środki.

Natomiast w sytuacji, gdy jeden z rodziców pracuje za granicą, a drugi pracuje w Polsce, należy wziąć pod uwagę gdzie przebywają dzieci, na które będzie pobierany ów zasiłek. Jeśli dzieci przebywają poza Polską z chociażby jednym rodzicem, który jest tam zatrudniony to dany kraj powinien wypłacić całość świadczenia.

Natomiast w odwrotnej sytuacji czyli, gdy dzieci przebywają w Polsce i jeden z rodziców tam pracuje, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o 500+. Następnie z racji zatrudnienia drugiego rodzica za granicą, możliwe jest aplikowanie o ewentualną wypłatę różnicy jeśli świadczenie 500+ jest niższe niż świadczenia na dzieci wypłacane przez dany kraj.

Jeśli dzieci przebywają w Polsce z niepracującym rodzicem to wówczas zasiłek wypłaca kraj, w którym pracuje drugi z rodziców.

Przepisy wykluczają sytuację, w której rodzina pobiera pełną kwotę świadczeń w dwóch państwach członkowskich jednocześnie. Instytucje unijne wymieniają się informacjami na temat pobierania świadczeń rodzinnych przez daną osobę. W sytuacji, gdy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobierane jest świadczenie o podobnych charakterze, instytucje właściwe podejmują decyzję, który kraj będzie właściwy do ich wypłaty. Jednak decyzje podejmowane są często z opóźnieniem.

Rodzina, która np. do 1 lipca pobierała zasiłek z Danii po 1 lipca powinna pobierać polskie 500+ . Jednak z niewiedzy rodziny oraz opóźnień urzędów kierunek wypłat zasiłków nie uległ zmianie.

Po 6 miesiącach duński urząd żąda zwrotu kwoty, natomiast polski nie chce wstecz wyrównać zaległej sumy 500+.

Co robić?

Co do zasady, nie jest możliwe złożenie wniosku o wypłatę wyrównania świadczenia 500 + z datą wsteczną, bowiem z przepisów ustawy dotyczącej świadczenia wychowawczego wynika, że świadczenie jest przyznawane nie wcześniej niż od miesiąca wpłynięcia wniosku.

Jedyny pomysł jaki można wypróbować to złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z datą wsteczną, powołując się na przepisy rozporządzenia unijnego o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Nie wszystko co napisaliśmy w artykule jest dla Ciebie jasne? Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@globelus.pl

Dołącz do GLOBELUS.PL na facebook.com

Narzędzia dla Ciebie Bezpłatny dostęp do przydatnych narzędzi

Katalog pracodawców

Dowiedz się więcej o naszych pracodawcach

Baza kandydatów

Sprawdź kto aktualnie szuka pracy

Artykuły

Bądź na bieżąco!