Menu

Powiedz nam jakiej pracy szukasz?
Globelus pomoże Ci ją znaleźć

Zasiłek chorobowy w Niemczech

Data dodania: 16:20 30/09/2022

Wyjeżdżając do pracy w Niemczech zamierzamy wykonywać powierzone obowiązki jak najdłużej, aby otrzymać satysfakcjonujące wynagrodzenie. Jednak mogą pojawić się różne niespodziewane sytuacje uniemożliwiające dalszą pracę. Z pewnością taką okolicznością jest choroba. W zależności od towarzyszącej nam dolegliwości długość urlopu chorobowego będzie się różnić. Oczywiście za okres rekonwalescencji zostaje wypłacone świadczenie chorobowe, aby pracownik nie został bez środków do życia. Komu przysługuje świadczenie? Kto jest odpowiedzialny za wypłacanie świadczenia chorobowego? Czy pracodawca może zwolnić pracownika podczas przebywania na L4? O tym wszystkim przeczytacie poniżej.

Komu przysługuje świadczenie chorobowe w Niemczech?

Każdy, kto podlega państwowemu ubezpieczeniu państwowemu jest upoważniony do otrzymywania świadczenia chorobowego. Można powiedzieć, że w Niemczech każdy pracownik zatrudniony na etacie na prawo otrzymywać wypłatę świadczenia. Oprócz tego, świadczenie na takich samych zasadach co osoby zatrudnione, otrzymują bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy pobierający AGL I. AGL I jest zasiłkiem przysługującym osobom, które minimum przez rok opłacały ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. W przypadku, gdy pracownik zostaje zwolniony w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim ma prawo do korzystania ze świadczenia chorobowego.

Komu nie przysługuje zasiłek chorobowy w Niemczech?

Na zasiłek chorobowy nie mogą liczyć dzieci oraz małżonkowie, którzy są bezpłatnie ubezpieczeni na zasadzie ubezpieczenia rodzinnego. Ponadto, studentom oraz praktykantom również nie przysługuje korzystanie ze świadczenia chorobowego. Do grona osób, którym nie wypłaca się zasiłku chorobowego należą również osoby pobierające zasiłek AGL II, który jest zasiłkiem socjalnym.

Obowiązki pracownika, który zachoruje

Pracownik, który zachoruje musi wywiązać się z obowiązków, aby otrzymać zasiłek chorobowy. Przede wszystkim musi niezwłocznie powiadomić pracodawcę o swojej nieobecności, np. telefonicznie oraz poinformować przez jaki czas może trwać jego chorobowe. Na dodatek, nie później niż czwartego dnia nieobecności ma obowiązek przedstawić zaświadczenie o niezdolności do pracy (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung). Od niedawno zatrudnionych pracodawca może wymagać wcześniejszego przedłożenia zaświadczenia. Pracownik nie ma obowiązku informować pracodawcy z jaką chorobą się zmaga. Jednak są wyjątki, które nakazują podanie przyczyny zwolnienia, np. choroba zakaźna oraz układu pokarmowego - w przypadku pracy w gastronomii.

Kto jest odpowiedzialny za wypłacanie świadczenia chorobowego?

W Niemczech odpowiedzialność za wypłacanie świadczenia chorobowego zależy od czasu przebywania pracownika na L4. Jeśli zwolnienie chorobowe trwa do 6 tygodni, wszelkie koszty wypłaty chorobowego pokrywa pracodawca – 100% średniej stawki wynagrodzenia. Jeżeli pracownik po sześciu tygodniach wyzdrowieje i wróci do pracy, a następnie znów zachoruje na coś innego, to pracodawca nie ma obowiązku ponownego wypłacania pensji przez okres 6 tygodni, gdyż choroby nie są rozpatrywane oddzielnie.

W momencie, gdy pracownik jeszcze nie przepracował czterech tygodni, do wypłaty zasiłku zobowiązana jest instytucja państwowa. Natomiast w chwili, gdy upłynął miesiąc od zatrudnienia, a pracownik dalej wymaga przebywania na L4, to wypłata świadczenia chorobowego przechodzi na barki kasy chorych. Kwota świadczenia zdrowotnego (Krankengeld) równa się 70% dotychczasowej pensji brutto. Krankengeld jest wypłacany przez 78 tygodni w przeciągu 3 lat, licząc od dnia rozpoczęcia chorobowego i dotyczy jednej i tej samej choroby. 

W przypadku, gdy pracownik choruje dłużej, zostaje mu wypłacany zasiłek dla bezrobotnych na określony czas. Na około trzy miesiące przed zakończeniem okresu przyznawania zasiłku chorobowego, pracownik musi skontaktować się z ubezpieczalnią emerytalną i urzędem pracy, w celu uzgodnienia dalszej sytuacji finansowej.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby pracodawca wypłacał nam wynagrodzenie na L4?

Tak jak wcześniej wspomniano, pracodawca wypłaca wynagrodzenie jedynie pracownikom, którzy przepracowali dłużej niż cztery tygodnie. Dodatkowo, przyczyna urlopu chorobowego musi uniemożliwiać pracownikowi dalsze wykonywanie obowiązków. Ważny również jest fakt, że pracownik sam nie może doprowadzić do okoliczności, które przyczyniają się do niezdolności wykonywania pracy.

Czy otrzymam wynagrodzenie od pracodawcy, jeśli przewlekła choroba jest przyczyną pójścia na zwolnienie lekarskie?

Jeśli pracownik wielokrotnie korzysta ze zwolnienia lekarskiego z powodu tej samej choroby, to przysługuje mu otrzymywanie wynagrodzenia od pracodawcy wyłącznie przez 6 tygodni. Gdy nie będzie go w pracy przez cztery tygodnie, kolejno powróci do pracy i znów pójdzie na zwolnienie lekarskie z tej samej przyczyny, to pensja będzie mu wypłacana już tylko przez dwa tygodnie. Na ponowne wynagrodzenie może liczyć w przypadku, gdy przerwa pomiędzy zakończeniem poprzedniego zwolnienia L4, dniem rozpoczęcia kolejnego wynosi sześć miesięcy. Bez względu na przerwę pomiędzy zwolnieniami L4, pracownik ma prawo co roku otrzymywać wynagrodzenie, licząc dwanaście miesięcy od początku pierwszego dnia zwolnienia L4. Jest to szczególnie istotne dla osób przewlekle chorych, u których przerwa pomiędzy nieobecnościami w pracy trwa krócej niż sześć miesięcy.

Prawo do uzyskania zasiłku chorobowego – od kiedy?

Uzyskanie prawa do pobierania zasiłku chorobowego rozpoczyna się z dniem stwierdzenia przed lekarza niezdolności pracownika do wykonywania dalszych obowiązków zawodowych. Aby nie utracić prawa do uzyskania zasiłku chorobowego musimy zatroszczyć się o ciągłość zwolnień lekarskich, bez względu na to kto wypłaca nam świadczenie. Nawet jeden dzień przerwy w urlopie chorobowym może nieść poważne konsekwencje tj. utrata zasiłku czy zwolnienie z pracy. Dlatego też, gdy pracownikowi kończy się okres L4, a nadal wymaga rekonwalescencji, musi udać się do lekarza, by wystawił kolejne zaświadczenie następujące bezpośrednio po obecnym zwolnieniu lekarskim.

Wątpliwości pracodawcy odnośnie stanu zdrowia pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

Jeśli pracodawca ma wątpliwości odnośnie stanu zdrowia pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim może podjąć kroki w celu jego weryfikacji. Skontaktowanie się pracodawcy ze służbami medycznymi kas chorych może skutkować przeprowadzeniem przez nich ekspertyzy, aby rozwiać wątpliwość co do prawidłowości przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim. Z taką weryfikacją możemy się spotkać, gdy pracownik dość często choruje przez jeden dzień w okolicach weekendu.

Czy pracodawca w Niemczech może wypowiedzieć umowę pracownikowi na zwolnieniu lekarskim?

Niestety, ale w Niemczech pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim mogą zostać zwolnieni. Jednak pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia, aż do momentu wygaśnięcia umowy. Gdy pracownik otrzyma wypowiedzenie na zwolnieniu lekarskim może wnioskować o wypłatę zasiłku do kasy chorych. Nawet w przypadku, kiedy od rozpoczęcia choroby upłynęło mniej sześć tygodni.

Wygaśnięcie umowy podczas zwolnienia lekarskiego

Wygaśnięcie umowy podczas zwolnienia lekarskiego wiąże się z utratą prawa do otrzymywania od pracodawcy wynagrodzenia. Lecz w takich okolicznościach chory może liczyć na zasiłek chorobowy. Jednak, aby go otrzymać musi przez cały okres choroby potwierdzić swoją niezdolność do pracy przez lekarza. Nawet jeden dzień przerwy pomiędzy zwolnieniami lekarskimi mogą skutkować zatrzymaniem wypłaty zasiłku chorobowego.

Reasumując, pracodawcy w Niemczech są bardzo skrupulatni co do kwestii związanych z ubezpieczeniem chorobowym. Dlatego, aby nie narazić się swojemu szefowi, warto zadbać o terminowe dostarczanie zwolnień L4 czy wczesne informowanie o chorobie. W szczególnych przypadkach niewypełnienie wymaganych obowiązków może wiązać się z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy.

 

Nie wszystko co napisaliśmy w artykule jest dla Ciebie jasne? Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@globelus.pl
Dołącz do GLOBELUS.PL na facebook.com

Narzędzia dla Ciebie Bezpłatny dostęp do przydatnych narzędzi

Katalog pracodawców

Dowiedz się więcej o naszych pracodawcach

Baza kandydatów

Sprawdź kto aktualnie szuka pracy

Artykuły

Bądź na bieżąco!