Menu

Powiedz nam jakiej pracy szukasz?
Globelus pomoże Ci ją znaleźć

Holandia - prawo pracy

Data modyfikacji: 12:38 24/06/2022

Holandia jest krajem pro-społecznym i pro-pracowniczym.prawo pracy w Holandii Bardzo rzadko w tym kraju dochodzi do wyzysku ze strony pracodawcy. Ale mimo wszystko warto jest znać swoje prawa :)

Oto poszczególne zagadnienia dotyczące holenderskiego prawa pracy:

Czas pracy w Holandii

Wszystkich pracujących w Holandii, w tym również Polaków, obowiązuje maksymalnie 40 godzinny tydzień pracy. Może on być skrócony do 36 godzin. Nadgodziny są premiowane najczęściej dodatkowym wynagrodzeniem (150% stawki za normalne godziny) lub rzadziej dodatkowym urlopem do wykorzystania. 

Według prawa pracy maksymalna długość dnia pracy, wraz z nadgodzinami, wynosi 12 godzin, a długość tygodnia - 60 godzin. Każdemu pracownikowi przysługuje minimum 11 godzin odpoczynku pomiędzy zmianami, przy czym raz w tygodniu czas ten można skrócić do 8 godzin, a raz w tygodniu pracownik musi mieć minimum 36 godzin odpoczynku. Jeśli pracujemy w nocy, nie można pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo. Nie są możliwe żadne odstępstwa od tej zasady. Po każdej zmianie pracownikowi przysługuje co najmniej 14 godzin odpoczynku, a po trzech zmianach nocnych minimum 46 godzin odpoczynku.

Praca w Holandii - dni ustawowo wolne od pracy

W Holandii, tak jak w innych krajach świata, obowiązuje kodeks pracy, w którym określono dni wolne od pracy. Są to najczęściej święta państwowe i religijne.

Oto dni, w które nie musisz iść w Holandii do pracy:
Nowy Rok,
Wielki Piątek,
pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych,
30 kwietnia, urodziny królowej,
5 maja, Dzień Wyzwolenia,
9 maja, Dzień Wniebowstąpienia,
w maju lub czerwcu pierwszy i drugi dzień Zielonych Świątek,
15 sierpnia, Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny,
25 i 26 grudnia.

Praca w Holandii - urlop wypoczynkowy

Większość zakładów lub nawet całych branż zawiera z pracownikami układy zbiorowe, obowiązujące wszystkich pracujących w danym zakładzie czy danej branży. Określają one ilość dni płatnego urlopu jaka przysługuje pracownikowi. W Holandii wygląda to tak, że w zasadzie ilość płatnego urlopu, bez względu na stanowisko, waha się w przedziale od 20 do 30 dni w roku, przy czym często zależy to od wieku i stażu pracującego. Podstawową zasadą jest zasada 4 razy ilość dni pracujących w tygodniu, czyli 4x5=20 dni urlopu. Jeżeli u danego pracodawcy pracujesz krócej niż rok, otrzymujesz odpowiednio mniejszą ilość dni urlopowych (jedną czwartą urlopu po trzech miesiącach pracy i analogicznie). Jeżeli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin, również otrzymasz prawo do odpowiednio niższego urlopu (połowę za pól etatu i analogicznie). Za zgodą pracodawcy urlop może być wykorzystany wcześniej w ciągu roku, zanim tak naprawdę nabędziemy do niego prawo. Wszystkich łączy to, że każdy pracownik pracujący na terenie Holandii ma prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Oprócz urlopu przysługuje również dodatek urlopowy w wysokości minimum 8% wynagrodzenia rocznego wraz ze wszystkimi dodatkami. Wysokość urlopu jest zazwyczaj podawana w układzie zbiorowym obowiązującym w danym sektorze gospodarki, a jeśli taki nie istnieje, musi być podawana w umowie o pracę.

Praca w Holandii - urlop macierzyński

Jeśli zechcesz w Holandii urodzić dziecko, gdyż będziesz tam już mieszkać jakiś czas i zaplanujesz sobie jeszcze dłuższy pobyt, musisz wiedzieć, że przysługuje Ci urlop macierzyński. Wynosi on 16 tygodni. Od nich zależy kiedy go rozpoczną. Mogą to zrobić już 6 tygodni przed planowanym porodem, ale muszą najpóźniej na 4 tygodnie przed tą datą. Co najmniej 10 tygodni urlopu macierzyńskiego musi przypadać na okres po porodzie. Jeśli kobieta zdecyduje się na zaprzestanie pracy 6 tygodni przed rozwiązaniem, a poród się opóźni, przysługuje jej do 2 kolejnych tygodni urlopu. Do urlopu macierzyńskiego mają prawo oboje rodziców na każde dziecko. Urlop taki najczęściej jest bezpłatny, chyba że układ zbiorowy stanowi inaczej. Składając wniosek o urlop macierzyński musz również przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt, że jesteś w ciąży.
Ustawa o pracy i opiece gwarantuje również maksymalnie 10 dni opieki nad chorym dzieckiem dla obojga rodziców. Również w przypadku adopcji dziecka należy się urlop dla obojga rodziców.

Zasiłek rodzinny w Holandii

Każda osoba legalnie pracująca w Holandii, od 1 stycznia 2008 r. ma prawo wystąpić o zasiłek rodzinny na dziecko (kindertoeslag), które nie ukończyło 18 roku życia. Zasiłek można otrzymać na dzieci własne, dzieci współmałżonka z poprzedniego małżeństwa oraz dzieci adoptowane i przysposobione. Zasiłek wypłacany jest kwartalnie, a więc 4 razy do roku, przelewem na konto osoby, której został przyznany. Jeśli Twoje dzieci mieszkają w Polsce, musisz udowodnić (np. potwierdzeniem przelewu), że przesyłasz im otrzymane pieniądze. Urząd nie honoruje również kopii dokumentu. Musi to być oryginał potwierdzenia przelewu, potwierdzony na przykład pieczątką banku. Na dokumencie musi być napisane, że są to pieniądze przeznaczone na utrzymanie dzieci. Urząd nie uzna, że przekazałeś pieniądze swojej żonie w formie gotówki, musi to być koniecznie przelew lub przekaz pieniężny przez pocztę. Jeśli przestaniesz pracować w Holandii lub utracisz prawo do tego zasiłku, urząd przyśle Ci wezwanie do zwrotu zasiłku pobieranego w czasie, kiedy nie miałeś do niego prawa, np. nie pracowałeś już w Holandii. Dlatego warto o tym fakcie powiadomić urząd, aby uniknąć problemów. Zasiłek utracisz, jeśli zarobisz w danym roku więcej niż 46.700 euro. Jeśli w poprzednim roku tyle zarobiłeś, dodatku w ogóle nie dostaniesz. Do owego dochodu wlicza się również dochód pracującej w Polsce żony czy męża.

Zasiłek chorobowy w Holandii

Praca w Holandii daje również prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku, gdy zatrudniony w Holandii pracownik jest czasowo niezdolny do pracy z powodu choroby, przysługuje mu zasiłek chorobowy w wysokości 70% jego obecnego wynagrodzenia. Zasiłek ten wypłaca dotychczasowy pracodawca. Jest on wypłacany przez 2 lata, ale już po roku niezdolności do pracy choremu pracownikowi przysługuje prawo do wystąpienia o rentę z tytułu niezdolności do pracy zawodowej. Prawo do takiej renty mają jednak wyłącznie pracownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 65 roku życia i wyłącznie w wypadku długotrwałej niezdolności do pracy. Po okresie roku niezdolności do pracy, stopień uszczerbku na zdrowiu nadal musi przekraczać 15%.Wysokość i okres, na który przyznawana jest renta, zależy od: stopnia niepełnosprawności, wysokości ostatniego  wynagrodzenia przed chorobą, wieku osoby ubiegającej się o rentę. Okres otrzymywania renty wynosi od 6 miesięcy do 6 lat. Jeśli Twój uszczerbek na zdrowiu stanowi 80%, przysługuje Ci 70% dotychczasowego wynagrodzenia i jest to najwyższa możliwa renta. Kategorii niepełnosprawności jest aż 7, np. 30% uszczerbku na zdrowiu to renta w wysokości jedynie 21% ostatniego wynagrodzenia. Z rentą nie ma co kombinować, gdyż system ich przyznawania i weryfikacji jest zdecydowanie lepiej opracowany i znacznie sprawniej działa niż w naszym kraju.

Równouprawnienie

Zgodnie z obowiązującym w Holandii prawem, nie można nikogo dyskryminować z powodu wiary, rasy, poglądów politycznych, orientacji seksualnej, płci, narodowości, światopoglądu, czasu pracy i rodzaju umowy o pracę (pracując na umowę na czas określony i na pół etatu, jesteś takim samym pracownikiem, jak inni), stanu cywilnego, upośledzenia, choroby, wieku. Pracodawca jest zobowiązany przestrzegać tego przy zatrudnianiu pracownika, ustalaniu warunków jego pracy i płacy oraz przy jego zwalnianiu. Pracodawcy mają też obowiązek uchronić pracownika od złośliwości, zastraszania, obelg i pogardy ze strony innych pracowników. Praca tej samej wartości musi być jednakowo wynagradzana, a pracodawcy nie wolno korzystać z tego, że jeden z pracowników jest gotowy wykonywać tą samą pracę co inni za mniejsze pieniądze.

Przepisy BHP obowiązujące w Holandii

Holenderscy pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia pracownikowi odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. W celu zminimalizowania ewentualnych wypadków, urazów lub chorób pracodawca musi zapewnić pracownikom odzież i środki ochronne, takie jak kaski czy okulary ochronne. Poważne wypadki pracodawca zobowiązany jest zgłaszać do Inspekcji Pracy, gdzie poszkodowani pracownicy mogą się zgłaszać również bezpośrednio.

Dane kontaktowe do biur Inspekcji Pracy w największych miastach:
Inspekcja Pracy w Amsterdamie 
Postbus 58366, 1040 HJ Amsterdam 
Telefon 020 581 26 12 

Inspekcja Pracy w Arnhem 
Postbus 9018, 6800 DX Arnhem 
Telefon  +31 263 557111 
 
Inspekcja Pracy w Rotterdamie 
Postbus 9580, 3007 AN Rotterdam 
Telefon +31 104 798300 

Inspekcja Pracy w Utrechcie 
Postbus 820, 3500 AV Utrecht 
Telefon +31 302 305600

 

Nie wszystko co napisaliśmy w artykule jest dla Ciebie jasne? Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@globelus.pl

Dołącz do GLOBELUS.PL na facebook.com

Zobacz inne artykuły

Data dodania: 09:48 28/04/2023

Francja - prawo pracy

Francja, jako jedna z głównych potęg gospodarczych na świecie, słynie z doskonałych warunków socjalnych, zadowalających zarobków oraz wysokiego standardu życia. Mimo to, praca we ...
więcej
Data dodania: 21:08 01/02/2019

Austria - początki

W tym alpejskim kraju istnieje obowiązek meldunkowy. W ciągu trzech dni od przyjazdu powinniśmy zameldować się w urzędzie miasta (Magistrat) lub gminy (Gemeindeamt). Jeśli nocujemy w hotelu, zrobi to ...
więcej
Data dodania: 12:10 19/07/2022

Kiedy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Chęć zmiany zatrudnienia wiąże się z koniecznością złożenia wypowiedzenia umowy obecnemu pracodawcy. Jednak należy pamiętać, że pomimo rezygnacji z pracy w dalszym ciągu jesteśmy zobowiązani do wykony...
więcej
Narzędzia dla Ciebie Bezpłatny dostęp do przydatnych narzędzi

Katalog pracodawców

Dowiedz się więcej o naszych pracodawcach

Baza kandydatów

Sprawdź kto aktualnie szuka pracy

Artykuły

Bądź na bieżąco!