Menu

Powiedz nam jakiej pracy szukasz?
Globelus pomoże Ci ją znaleźć

Austria - początki

Data dodania: 21:08 01/02/2019

Podstawowe formalności 
W tym alpejskim kraju istnieje obowiązek meldunkowy. W ciągu trzech dni od przyjazdu powinniśmy zameldować się w urzędzie miasta (Magistrat) lub gminy (Gemeindeamt). Jeśli nocujemy w hotelu, zrobi to za nas jego właściciel. 
Aby uzyskać zameldowanie, musimy wypełnić formularz oraz okazać paszport lub dowód osobisty. Za niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi grzywna (aż do 726 euro). Wyjeżdżając z Austrii, trzeba się wymeldować. 


Uwaga! W formularzu meldunkowym znajdziemy rubrykę „podatek kościelny”. Jeśli zadeklarujemy przynależność do jednej z oficjalnie zarejestrowanych w kraju gmin wyznaniowych, będziemy musieli jej oddawać 1 procent rocznych dochodów. Jeśli tego nie zrobimy, stracimy dostęp do sakramentów i posług (np. chrzest, komunia, bierzmowanie, zawarcie związku małżeńskiego w kościele, pogrzeb). 
Jeżeli zamierzamy przebywać w Austrii dłużej niż trzy miesiące, musimy wystąpić o potwierdzenie zameldowania/legalności pobytu (Anmeldebescheinigung). Podobny obowiązek spoczywa na członkach rodziny, o ile są oni obywatelami UE (imigrantów spoza Wspólnoty dotyczą inne przepisy). Potwierdzenie legalności pobytu wydaje Urząd do Spraw Pobytu (Aufenthaltsbehörde). Wniosek o wydanie dokumentu musi być złożony przed upływem 4 miesięcy od daty zameldowania. Obywatele krajów Unii Europejskiej, będący w posiadaniu Anmeldebescheinigung,  nabywają po pięciu latach nieprzerwanego i legalnego pobytu w Austrii prawo do pobytu stałego (Bescheinigung des Daueraufenthaltes). 


Początki
Z chwilą podjęcia pracy u danego pracodawcy powinniśmy otrzymać pisemną umowę o pracę. Jeżeli jej nie dostaniemy, mamy prawo domagać się wydania Karty Pracy (Dienstzettel) – czyli dokumentu określającego najważniejsze uprawnienia i obowiązki wynikające z umowy. Karta Pracy wydawana jest, gdy stosunek pracy jest dłuższy niż  miesiąc. Każda osoba pracująca na terenie Austrii musi też wyrobić kartę podatkową (Lohnzettel), a następnie przekazać ją swojemu pracodawcy. Pracodawca według tej karty odpowiednio potrąca podatek od płac (Lohnsteuer) i odprowadza go do urzędu skarbowego (Finanzamt). 


Warunki pracy 
Czas pracy wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Dopuszcza się także pracę przez 10 godzin dziennie, o ile tydzień pracy trwa tylko 4 dni i gdy uzasadnia to specyfika branży (hotelarstwo, gastronomia). Jeszcze inaczej jest w rolnictwie: w okresie żniw lub zbioru owoców czas pracy może być wydłużony do maksymalnie 60 godzin tygodniowo i 12 dziennie – bez dodatkowego wynagrodzenia przewidzianego dla godzin nadliczbowych. W rozliczeniu okresowym musi jednak nastąpić korekta do maksymalnie 40 godz./tydz. Gdy praca trwa dłużej niż 6 godzin dziennie, mamy prawo do półgodzinnego odpoczynku. Przerwa nie jest płatna i nie jest wliczana do czasu pracy. 
W Austrii – jak w Polsce – pracodawca będzie nam potrącał zaliczki na podatek dochodowy. Średnia stawka podatku PIT przy dochodach rocznych do 25 tys. euro wynosi 36,5 proc. Osobom pracującym na pełny etat przysługuje 30 dni urlopu w roku, a po 25 latach pracy – 36 dni w roku. Urlop macierzyński nad dziećmi do drugiego roku życia przysługuje zarówno matkom, jak i ojcom narodzonych lub adoptowanych dzieci. 


Świadczenia socjalne 
W Austrii prawo do zasiłku przysługuje osobom, które były: 
- zatrudnione przynajmniej przez 52 tygodnie w ciągu ostatnich 24 miesięcy (dotyczy to bezrobotnych po 25. roku życia i rejestrują się po raz pierwszy), 
- lub były zatrudnione przynajmniej przez 26 tygodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy (dotyczy to bezrobotnych, którzy nie ukończyli 25. roku życia). 
- lub były zatrudnione przynajmniej przez 28 tygodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
Zasiłek dla bezrobotnych składa się z kwoty podstawowej (55 proc. dotychczasowego dochodu netto) oraz dodatków. Część z nich, np. rodzinne, przysługują jednak tylko w przypadku, gdy uprawnieni do nich członkowie rodziny zamieszkują na terenie Austrii. Zasiłek dla bezrobotnych może być wypłacany maksymalnie przez okres 20 tygodni. Szczególne przepisy stosuje się w stosunku do bezrobotnych, którzy mają długi staż pracy zasiłek może być wypłacany do 52 tygodni. Po wygaśnięciu prawa do zasiłku dla bezrobotnych można się starać o tzw. zasiłek doraźny (Notstandshilfe). 

 

OFERTY PRACY W AUSTRII


Zarobki i koszty życia 
Minimalne wynagrodzenie zależy od branży i obowiązującej w niej umowy zbiorowej. Średnia roczna pensja w sektorze przedsiębiorstw to ok. 33 tys. euro, czyli 2700 euro miesięcznie (2010 r.). Najwyższe wynagrodzenia są w Wiedniu, a najniższe w Tyrolu. Za godzinę pracy pielęgniarka otrzymuje 7 euro, budowlaniec 6-8. W sezonie w turystyce można zarobić 4-6 euro za godzinę, w gastronomii – z napiwkami – do 2 tysięcy euro miesięcznie. Najdrożej jest w Wiedniu. Na życie wydamy co najmniej 900 euro miesięcznie – na mieszkanie ok. 400 euro, na jedzenie 300 euro, transport, telefon i opłaty – ok. 200 euro. 
Ceny wynajmu mieszkań różnią się w poszczególnych regionach – najtaniej jest w Dolnej Austrii, Karyntii i Burgenlandzie (350-400 euro), najdrożej w Vorarlbergu i okolicach Salzburga (ok. 550 euro). Ceny są o ok. 30 proc. wyższe niż u nas.

 

Nie wszystko co napisaliśmy w artykule jest dla Ciebie jasne? Masz pytania?

 

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@globelus.pl

 


Dołącz do GLOBELUS.PL na facebook.com

Zobacz inne artykuły

Data dodania: 21:58 11/03/2019

Zasiłek chorobowy w Szwecji

Choroba nie wybiera.... Czasami zdarza się więc, że nie jesteśmy w stanie pracować. Prawo w Szwecji jest lepiej skonstruowane niż w Polsce i wynika z niego jasno, że ustawodawca rozumie, iż chora os...
więcej
Data dodania: 12:10 19/07/2022

Kiedy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Chęć zmiany zatrudnienia wiąże się z koniecznością złożenia wypowiedzenia umowy obecnemu pracodawcy. Jednak należy pamiętać, że pomimo rezygnacji z pracy w dalszym ciągu jesteśmy zobowiązani do wykony...
więcej
Data dodania: 10:21 05/05/2022

Praca sezonowa – gdzie szukać?

Początek wakacji to czas relaksu i odpoczynku. Jednak nie wszyscy mogą sobie pozwolić na beztroskie wykorzystanie wakacyjnych miesięcy. Część osób podejmuje zatrudnienie, aby zasilić swó...
więcej
Narzędzia dla Ciebie Bezpłatny dostęp do przydatnych narzędzi

Katalog pracodawców

Dowiedz się więcej o naszych pracodawcach

Baza kandydatów

Sprawdź kto aktualnie szuka pracy

Artykuły

Bądź na bieżąco!